Prioriteiten Geesteswetenschappen

In aansluiting op het bij het SSH-domeinbeeld uit 2018 formuleren de geesteswetenschappen gezamenlijk een prioriteitenkeuze. Daarin volgen ze een advies van de KNAW uit 2019 en de reactie daarop van de minister in 2020. Zoals de minister aangeeft, is de bedreigde unieke expertise van taal- en cultuurexperts van groot maatschappelijk, economisch en wetenschappelijk belang. Dit vergt volgens de faculteiten versterking van de samenwerking en ook investeringen. Daarnaast wordt een tweetal interdisciplinaire thema’s voorgesteld waarin SSH-breed kan worden samengewerkt, te weten: humane artificiële intelligentie, en cultureel erfgoed en identiteit.