Domeinbeeld SSH

Het Nederlandse SSH-onderzoek bokst ver boven zijn gewichtsklasse. De kwaliteit van veel SSH-onderzoek is internationaal van excellent niveau. Tegelijkertijd geldt voor veel SSH-onderzoekers dat ze op hun tenen lopen en dat de kans om onderuit te gaan groter is dan ooit. Het is daarom van het grootste belang dat er gezamenlijk strategische plannen worden gemaakt voor het brede domein van de sociale en geesteswetenschappen, waarin ook scherpe keuzes gemaakt worden.