De SSH Raad vertegenwoordigt het Nederlandse domein van de Social Sciences & Humanities. Ons doel is de positie van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland te versterken. We doen dat door de samenwerking te bevorderen tussen de vier SSH-sectoren: economie, geesteswetenschappen, rechtsgeleerdheid en sociale wetenschappen. Ook treden we actief naar buiten namens het SSH-veld.

De SSH Raad bestaat uit de voorzitters van de decanenoverleggen van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland, en de twee SSH-adviesraden van de KNAW. Als zodanig vertegenwoordigt de SSH Raad het gehele Nederlandse SSH-domein.

Nieuws

RSS