SSH Raad

De SSH Raad vertegenwoordigt het Nederlandse domein van de Social Sciences & Humanities. Ons doel is de positie van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland te versterken. We doen dat door de samenwerking te bevorderen tussen de vier SSH-sectoren: economie, geesteswetenschappen, rechtsgeleerdheid en sociale wetenschappen. Ook treden we actief naar buiten namens het SSH-veld.

De SSH Raad bestaat uit de voorzitters van de decanenoverleggen van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland, en de twee SSH-adviesraden van de KNAW. Als zodanig vertegenwoordigt de SSH Raad het gehele Nederlandse SSH-domein.

Voorzitter

Prof. dr. Bas van Bavel
vice-voorzitter Sociaal-Wetenschappelijke Raad (KNAW)

Leden

Prof. dr. Keimpe Algra
voorzitter Raad voor Geesteswetenschappen (KNAW)

Prof. dr. Joanne van der Leun
Voorzitter Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid

Prof. dr. Geert Duijsters
Voorzitter Landelijk Decanenoverleg Economie en Bedrijfskunde

Prof. dr. Agneta Fischer
Voorzitter Decanenoverleg Sociale Wetenschappen

Prof. dr. Claes de Vreese
Voormalig voorzitter SSH Raad

Prof. dr. Fred Weerman
Voorzitter Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen

Deelnemers vanuit NWO

Dr. Dirk-Jan den Boer
Directeur NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Prof. dr. Anita Hardon
Voorzitter NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen

Secretaris

Dr. Fiona Schouten
f.schouten@uu.nl