SSH Raad

De SSH Raad vertegenwoordigt het Nederlandse domein van de Social Sciences & Humanities. Ons doel is de positie van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland te versterken. We doen dat door de samenwerking te bevorderen tussen de vier SSH-sectoren: economie, geesteswetenschappen, rechtsgeleerdheid en sociale wetenschappen. Ook treden we actief naar buiten namens het SSH-veld.

De SSH Raad bestaat uit de voorzitters van de decanenoverleggen van de sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid en geesteswetenschappen in Nederland, de twee SSH-adviesraden van de KNAW, en het NWO-SGW domein. Als zodanig vertegenwoordigt de SSH Raad het gehele Nederlandse SSH-domein.

Voorzitter

Prof. dr. Bas van Bavel
Vice-voorzitter Sociaal-Wetenschappelijke Raad (KNAW)

Leden

Prof. dr. Peter Verhoef
Voorzitter Landelijk Decanenoverleg Economie en Bedrijfskunde

Prof. dr. Agneta Fischer
Voorzitter Decanenoverleg Sociale Wetenschappen

Prof. dr. Anthonya Visser
Voorzitter Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen

Prof. dr. Jan Smits
Voorzitter Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid

Prof. Heleen Murre-van den Berg
Voorzitter Raad voor Geesteswetenschappen (KNAW)

Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe
Voorzitter Sociaal-Wetenschappelijke Raad (KNAW)

Prof. dr. Keimpe Algra
Adviserend lid

Deelnemers vanuit NWO

Dr. Inge Werner
Directeur NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Prof. Antal van den Bosch
Voorzitter NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen

Secretaris

vacant

secretariaat.SSHraad@uu.nl