FAQ’s

Op deze pagina is een overzicht van de meest gestelde vragen over de financiële verantwoording van de sectorplannen. Hier is informatie te vinden over het invullen en indienen van de rapportage van de financiële administratie van de sectorplanmiddelen.


Waar kan ik het template vinden?

Neem contact op met I. Dirckx voor de actuele versie van het template (mail naar: I.P.J.Dirckx@UU.nl).

Wat is de deadline voor het inzenden van de verantwoording?

1 maart 2024 is de deadline voor de rapportages van 2022 en 2023.

Kan ik meerdere plannen in één rapportage opnemen?

Nee, dit kan niet. Per faculteit, per sectorplan en per jaar moet 1 aparte rapportage worden gemaakt.

Uitzondering: bij de sectorplannen Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen is er, in de sectorplannen, in een aantal gevallen geen financiële verdeling per faculteit. Alleen in dat geval wordt er 1 rapportage voor de betrokken faculteiten gemaakt (per jaar). Is deze situatie van toepassing, dan zijn op het voorblad de betrokken faculteiten vermeldt. Zie onderstaand voorbeeld.

Hoe lever ik de rapportage in?

Sla de Excelrapportage op met de volgende naamgeving: Sectorplan_Universiteit_faculteit_jaartal
(bijv. SW_UU_SocWet_2023)

Te gebruiken afkorting voor sectorplan:
DDT = afkorting voor sectorplan Dwarsdoorsnijdend Thema SSH
GW   = afkorting voor sectorplan voor Geesteswetenschappen
SW   = afkorting voor sectorplan Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Te gebruiken afkorting voor universiteit:            
EUR       =            Erasmus Universiteit Rotterdam
LEI         =            Universiteit Leiden
OU        =            Open Universiteit
RUN      =            Radboud Universiteit Nijmegen
RUG      =            Rijksuniversiteit Groningen
TiU        =            Tilburg University
TUE       =            Technische Universiteit Eindhoven
UM        =            Universiteit Maastricht
UT         =            Universiteit Twente
UU         =            Universiteit Utrecht
UvA       =            Universiteit van Amsterdam
VU         =            Vrije Universiteit
WUR     =            Wageningen University & Research
 
Afkorting faculteit: gebruik hier de intern gebruikte “eigen” afkorting.
 
Jaartal: gebruik hierbij alle vier de cijfers (bijvoorbeeld 2023, en niet 23). Stuur de Excel rapportage per mail naar I.P.J.Dirckx@UU.nl.

Onder welke naam sla ik de rapportage op?

Zie vraag “Hoe lever ik de rapportage in?”

Mag ik mijn rapportage als “pdf” insturen?

Nee, de rapportage moet als een Excel bestand worden ingeleverd.

Ik heb de tabbladen met specificaties ingevuld, maar zie geen output op het “voorblad”. Hoe kan dit?

Controleer of je bij de invulvelden de pull down menu’s correct hebt gebruikt. Dit is noodzakelijk om de formules te laten werken.

Op het voorblad verschijnt een opsomming achter de tekst “Gedeeld budget tussen de volgende faculteiten” (cel D9:D10). Wat houdt dit in?

Het budgetbedrag is toegekend aan 2 of meer faculteiten. Een penvoerder moet dan, namens de betrokken faculteiten, de rapportage invullen. En dus niet elke faculteit apart.

Matching van Postdocs in 2022 en 2023

Vul in de rapportage het volledige overzicht van alle resources en middelen die worden ingezet ten behoeve van de sectorplannen. Voor de jaren 2022 en 2023 kunnen de betrokken postdocs worden opgenomen. Deze zullen voor het normbedrag worden meegenomen in de verantwoording.   

Hoe vul ik de rapportage in als er een afspraak is van matching door mijn faculteit/universiteit?

Dit is van toepassing bij: RU, UvA, WUR, TU/e, TiU, VU.

Vul in de rapportage het volledige overzicht van alle resources en middelen die worden ingezet ten behoeve van de sectorplannen. Bij een volledige besteding van de toegekende gelden, zal er sprake zijn van een overbesteding t.o.v. het budget ter hoogte van het afgesproken “matching-bedrag”. Deze overbesteding zal in de geconsolideerde SSH-rapportage worden toegelicht door de SSH-Raad. Is er sprake van onderbesteding, dan zal de SSH-Raad o.b.v. budget, de verantwoorde bestedingen verdelen tussen middelen SSH en eigen bijdrage. Dit zal door de SSH-Raad in de toelichting worden vermeld.

Mag een UD die al bij de universiteit werkzaam was voordat hij/zij aan de sectorplannen gaat werken worden opgenomen in de verantwoording?

Ja, dit mag. Onder voorwaarde dat in de toelichting (“Omschrijving positie inhoudelijk”) een korte verklaring wordt opgenomen dat de ontstane vacante positie is ingevuld door een andere vaste medewerker. Als startdatum voer je op de datum waarop de medewerker in dienst is gekomen.

Hoe ga ik om met een UHD die aan de sectorplannen werkt?

Nieuw geworven UHD’s die aan de sectorplannen werken, mogen worden opgevoerd. Hun startdatum moet dan na 1-7-2022 zijn.

Nieuw geworven UD’s die aan de sectorplannen werken, mogen na hun promotie naar UHD nog steeds worden opgevoerd bij de verantwoording.

Let wel: de bekostiging vanuit de sectorplanmiddelen (€130k per jaar) blijft gelijk.

Welke informatie moet ik invullen bij “omschrijving positie inhoudelijk” en “omschrijving investering”?

Deze velden mag je naar eigen goeddunken invullen. Het advies is om hier informatie in te vullen die je, als er vragen komen, helpen om snel te achterhalen welke post je hebt opgenomen. Ook bij het schrijven van de rapportages voor de midterm review (2025) en eindrapportage (2028) kan dit helpen om je eigen verhaal te onderbouwen.

Staat je vraag er niet tussen?

Stuur een email naar I.P.J.Dirckx@UU.nl.

Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.