Publicaties

De SSH Raad en haar voorganger, het SSH-beraad, zien uitdagingen en kansen voor het SSH-domein in Nederland. Je leest er alles over in de verschillende publicaties.

Van inzicht naar impact
Sectorplan Maatschappij- en Gedragswetenschappen 2020-2025

De Sociale Wetenschappen kiezen met hun sectorplan voor versterking van onderwijskunde, het versterken van open science en het verbeteren van de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt. De sector focust op vijf interdisciplinaire thema’s, die ten dele ook een SSH-brede impact kunnen krijgen: veerkracht bij jeugd, psychische aandoeningen, de menselijke factor in nieuwe technologieën, maatschappelijke transitie en gedragsverandering, en maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit.

Prioriteiten voor de geesteswetenschappen 2021-2025

In aansluiting op het bij het SSH-domeinbeeld uit 2018 formuleren de geesteswetenschappen gezamenlijk een prioriteitenkeuze. Daarin volgen ze een advies van de KNAW uit 2019 en de reactie daarop van de minister in 2020. Zoals de minister aangeeft, is de bedreigde unieke expertise van taal- en cultuurexperts van groot maatschappelijk, economisch en wetenschappelijk belang. Dit vergt volgens de faculteiten versterking van de samenwerking en ook investeringen. Daarnaast wordt een tweetal interdisciplinaire thema’s voorgesteld waarin SSH-breed kan worden samengewerkt, te weten: humane artificiële intelligentie, en cultureel erfgoed en identiteit.

SSH in Horizon Europe

De ontwikkeling van Horizon Europe, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie dat Horizon 2020 opvolgt, valt samen met een drietal uitdagingen voor Europa: de omgang met klimaatverandering, het bevorderen van inclusieve welvaart en de creatie van een post-covid 19-samenleving. SSH-expertise is onmisbaar als we deze uitdagingen het hoofd willen bieden. In deze call for action roept de SSH Raad dan ook op tot een sterkere betrokkenheid van SSH bij Horizon Europe.

Groei voor Nederland

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de Nederlandse economie ook op de lange duur goed blijft werken? Beter nog: hoe zorgen we ervoor dat we daarmee onze welvaart kunnen behouden en zelfs vergroten? De Nederlandse sociale en geesteswetenschappen behoren tot de wereldtop. Groei voor Nederland geeft voorbeelden van kansen waarmee het SSH-veld bij kan dragen aan het duurzame verdienvermogen van Nederland.

Social Sciences and Humanities

Dit stuk presenteert het SSH-gebied in Nederland in brede zin, inclusief de hoge kwaliteit en impact die het gebied de afgelopen jaren getoond heeft en de manier waarop het zich heeft georganiseerd. Het schetst ook een aantal nieuwe ontwikkelingen waarbinnen de samenwerking zich de komende jaren zal versterken.