Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Centraal in het Sectorplan Rechtsgeleerdheid staan het vergroten en versterken van de aanwas van jonge onderzoekers en het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit, met name de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers naar de hoogste functiecategorieën en de vertegenwoordiging van wetenschappers met een migratieachtergrond in alle functiecategorieën. Daarnaast zijn speerpunten geformuleerd rondom Empirical Legal Studies, Digital Legal Studies, conflictoplossende instituties, de transformatieve werking van globalisering in het recht en
herijking van publieke belangen in private verhoudingen. Het sectorplan is te vinden als deel C van het domeinbeeld ‘Samen Sterker’.

Zie voor meer informatie over het sectorplan: https://www.sectorplan-ssh.nl/