SSH-expertise onontbeerlijk voor de innovatie- en technologiestrategie

Dit stuk is totstandgekomen dankzij het initiatief van een groot aantal wetenschappers uit het
SSH-domein, met als doel om te laten zien waarom SSH-expertise cruciaal is voor de
innovatie- en technologiestrategie. De eerste teksten zijn geschreven door leden van de
Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR), met ambtelijke ondersteuning door Gijs van der
Starre (KNAW). Hierna is het stuk gecirculeerd langs een twintigtal andere collega’s, gekozen
vanwege hun aanvullende expertise (met name uit GW), en ook langs SGW-NWO. De
schrijvers van het stuk zijn grofweg verdeeld over de vier SSH-sectoren en de disciplines
daarbinnen.
De kern van dit stuk wordt gevormd door korte narratieven, steeds met een vaste structuur
en een beperkte lengte, waardoor de boodschap helder en bondig is. De meeste narratieven
zijn voorzien van een succesvoorbeeld uit de praktijk, om zo de relevantie van SSH-expertise
nog meer te concretiseren voor de lezer. De keuze voor de onderwerpen is bepaald door de
vraagstukken die geagendeerd worden in de innovatiestrategie en de missiegedreven
programmering (de missies) van EZK en het science-for-policy-programma van OCW. Hier aan
toegevoegd zijn drie korte teksten met SSH-perspectieven op de kernelementen van de
missiegedreven programmering: verdienvermogen, technologische innovatie en
maatschappelijke innovatie. Ook bevat dit stuk een tekst met tabel van “sleutelexpertises”.
Deze staan naast de sleuteltechnologieën en de sleutelmethodologieën, en zij vormen een
noodzakelijke aanvulling daarop. Deze sleutelexpertises omvatten op een acurate manier de
diepte en breedte van SSH-expertises die noodzakelijk zijn voor een succesvolle
innovatiestrategie en die als zodanig benut kunnen worden in de missiegedreven
programmering.
Dit stuk is een werkdocument. We zijn iedereen die er aan heeft meegewerkt dankbaar voor
zijn/haar bijdrage.