SSH in the new European Framework Programme

De SSH-Raad heeft een position paper geschreven, waarin een aantal prioriteiten en aanbevelingen voor het nieuwe Europese Kader Programma (KP) worden geschetst gericht op het vergroten van de impact van EU-investeringen in Onderzoek en Innovatie (O&I). Deze position paper biedt een basis voor de positionering van SSH in het nieuwe Europese KP.

Daarnaast is de SSH-Raad uitgenodigd om input te leveren op vier vragen van de High Level Group die de evaluatie van het huidige KP uitvoert. We zijn uiteraard zeer dankbaar voor de mogelijkheid om deze vragen over de uitdagingen voor het huidige en toekomstige KP te beantwoorden.

De SSH-Raad blijft geïnvesteerd in het KP en is uiteraard bereid om constructieve input te leveren gericht op het verbeteren van het EU KP om zo betere mogelijkheden te creëren voor baanbrekend onderzoek dat zal bijdragen aan het oplossen van de meest complexe vraagstukken van onze tijd. De bijgevoegde documenten geven een indicatie van onze inspanningen in dit opzicht tot nu toe.