Disciplines

In de SSH Raad zijn de vier landelijke SSH-decanenoverleggen vertegenwoordigd: sociale wetenschappen, economie, rechtsgeleerdheid en geesteswetenschappen. Lees hiernaast meer over de verschillende discipline-overleggen.