Sectorplannen SSH 2022

De Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Economische
Wetenschappen, georganiseerd binnen de Social Sciences and Humanities Raad (SSH Raad), zoeken meer dan ooit de samenwerking om slagvaardiger te kunnen opereren over de grenzen van universiteiten en disciplines heen. Na een sectorplan Rechtsgeleerdheid, dat nu drie jaar loopt, ligt er nu een nieuw sectorplan ‘Van inzicht naar impact’ van de Sociale Wetenschappen en een nieuw sectorplan ‘Traditie in transitie’ van de Geesteswetenschappen.
In samenhang daarmee presenteren wij een sectoroverstijgend, SSH-breed plan met een thematische focus: ‘Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld’.

Deze drie onderdelen, de sectorplannen en het sectoroverstijgend SSH-plan, zijn het resultaat van een proces dat enkele jaren geleden is ingegaan met de landelijke decanenoverleggen, waarbij in lijn met de universitaire profilering prioriteiten zijn gesteld en keuzes zijn gemaakt. Met het nieuwe plan beogen wij optimaal bij te kunnen dragen aan antwoorden op fundamentele vragen en uitdagingen voor de maatschappij. Door de basis te versterken, samen te werken en door duidelijke keuzes te maken.